Informacije o študiju in delu v Nemčiji

Nudimo vam vse potrebne informacije za študij in delo v Nemčiji. Študentom in diplomantom medicine, dentalne medicine in farmacije pa tudi strokovno svetujemo, kako do zaposlitve v Nemčiji, naj bo to odprtje svojega podjetja ali redna zaposlitev.

Nemški mednarodni študijski programi so med štirimi najbolj priljubljenimi izbirami za tako obliko študija. Nemški visokošolski programi so kakovostni in ponujajo študijske smeri, ki odgovarjajo potrebam delodajalcev z vsega sveta. Tudi slovenskim študentom je Nemčija privlačna za študij, saj nam je država geografsko in kulturno blizu, z njo imamo dobre gospodarske povezave, sodelujemo pa tudi na znanstvenem področju in področju inovacij. S študijem v Nemčiji si nadgradite tudi svoje znanje tujih jezikov (tako nemškega kot angleškega) in si tako izboljšate svoje komunikacijske veščine. Gotovo vam študij na nemških visokošolskih zavodih veča možnosti za delo v mednarodnih podjetjih in različnih državah, vsekakor pa je izkušnja, s katero se boste lažje in bolje znašli v večkulturnih prostorih.

Zakaj študirati v Nemčiji?

Prednosti študija v Nemčiji so številne, na primer, da študirate na prvovrstnih univerzah, se naučite novega jezika, si pridobite veliko izkušenj za delo v mednarodnih podjetjih. Niso pa to edine prednosti. Nemške univerze se ponašajo z izredno sodobnimi in kakovostnimi študijskimi programi, hkrati pa so še dobro povezane z drugimi visokošolskimi zavodi po celem svetu. Prav tako je nemška diploma priznana in cenjena pri delodajalcih tako v Nemčiji kot drugje po svetu, saj izkazuje poglobljeno in strokovno znanje določenega področja.

Kakšen izobraževalni sistem je v Nemčiji?

Nemčija ima dober izobraževalni sistem in ima tako kot Slovenija bolonjski sistem.

Ali moram za študij v Nemčiji znati nemško?

Za študij v Nemčiji je potrebno znanje nemščine, če želite študirati na nacionalnih študijskih programih. Za mednarodne študijske programe znanje nemščine ni pogoj, olajša pa vsakdan v nemškem kulturnem prostoru. Z jezikovnimi izpiti, kot so izpit telc »Deutsch C1 Hochschule«, TestDaF (»Test Deutsch als Fremdsprache«), DSH (»Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber«), Goethe certifikat (C2: Großes Deutsches Sprachdiplom), izkažete svoje znanje nemškega jezika, potrebno za študij na nacionalnih študijskih programih. Potrebno znanje za opravljanje izpitov si lahko pridobite tudi na naših jezikovnih tečajih.

Katere pogoje moram izpolnjevati za študij na nemških visokošolskih zavodih?

Vpisni pogoj za študij v Nemčiji, za tiste iz Slovenije na začetku svojo študijske poti, je maturitetno spričevalo oziroma spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu. Ta omogoča vpis na vse smeri nemških univerz in visokih šol. Tudi spričevalo o opravljeni poklicni maturi s potrdilom o opravljenem izpitu splošne mature je ustrezno dokazilo za vpis v strokovne študijske programe univerz in visokih šol v Nemčiji.

Vse osnovne informacije o študiju na nemških visokih šolah in univerzah lahko dobite tudi na spletni strani nemškega veleposlaništva v Ljubljani.

Katere študijske smeri ponujajo nemške visoke šole?

Študij v Nemčiji nudi veliko število sodobnih in kakovostnih študijskih programov na več kot štiristo visokošolskih zavodih. Posebej velja izpostaviti odlične tehnične študijske programe. Dober vir informacij o visokošolskih in univerzitetnih študijskih programih je spletna stran nemške akademske službe za izmenjavo.

Ali je za študij potrebno plačilo šolnine?

V javnih izobraževalnih ustanovah šolnine ni. Le v primeru, če študent prekorači redni čas študija, lahko javni izobraževalni zavod zahteva plačilo pristojbine, ki znaša od 500 EUR na semester.

Vsak vpis v nov semester ima na visokih šolah in univerzah vpisnino. Strošek se razlikuje od ustanove do ustanove, med drugim, ker so storitve, vključene v vpisnino, različne. V povprečju je cena 250 EUR na semester.

Kako je z najemnino, drugimi prispevki in mesečnimi izdatki?

Mesečni izdatki študenta, ki biva v Nemčiji, se po statističnih podatkih v povprečju gibljejo okoli 850 EUR. Velja pa, da so v manjšem mestu stroški življenja nižji kot v večjem. Ne nazadnje je odvisno tudi od tega, kako varčno živiš.

Največji delež teh stroškov predstavlja najemnina, ki znaša med 290 in 560 EUR.

Najbolj aktualne informacije o tem najdete na spletnih straneh Študirati v Nemčiji: deželi idej in nemške akademske službe za izmenjavo.

Kje lahko zaprosim za štipendijo oziroma za pomoč pri financiranju študija?

Štipendije za študij v tujini razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Te so: Zoisova štipendija, štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini in Erasmus+.

Štipendije za študij v Nemčiji najdete tudi v banki podatkov DAAD – Nemška akademska služba za izmenjavo.

Kako je s študentskim delom in davki?

Kot slovenski državljan lahko delate v Nemčiji, kolikor želite. Vendar če delate več kot 20 ur na teden, morate tako kot nemški študentje plačevati socialne prispevke. Če redno zaslužite več kot 450 EUR na mesec, ste zavezani plačilu davka in morate imeti davčno številko. V tem primeru na koncu leta oddate davčno napoved, na podlagi katere se vam vplačani davek lahko vrne.

Kako je z zdravstvenim zavarovanjem?

Pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Nemčiji uveljavljate z evropsko kartico. Naročite jo na spletni strani ZZZS.