Izpitni termini in cene

Vsak mesec v Ljubljani lahko opravljate naslednje jezikovne izpite telc iz nemščine: C1 Hochschule, B1-B2 Pflege in B2, B1.

Kraj izpita: Dunajska cesta 152, Ljubljana.

Vsak mesec v Nürnbergu lahko opravljate naslednje jezikovne izpite telc iz nemščine: B2-C1 Medizin, A2 in A1.

Kraj izpita: Nürnberg, Nemčija.

Na izpit se lahko prijavite do 20 dni pred objavljenim izpitnim rokom.*

>>>Termine in cene za leto 2023 najdete na tej povezavi<<<

*Pogoji AkadRe d.o.o. za udeležence izpitov telc

Jezikovno potrdilo za vaš študij, raziskovanje ali delo v Nemčiji

Za študij na visokih šolah v Nemčiji morate izkazovati znanje jezika na ravni C1.  Jezikovni certifikat telc »Deutsch C1 Hochschule« je dokazilo o znanju jezika na tej visoki ravni in velja kot potrdilo za vstop na študijske programe nemških visokih šol.  To pomeni, da Vam s pridobljenim certifikatom telc »Deutsch C1 Hochschule« ni treba opravljati ostalih jezikovnih preverjanj, ki so na nemških visokih šolah pogoj za vpis.

Izpit je namenjen odraslim, ki želijo študirati na nacionalnih študijskih programih v Nemčiji oziroma na študijskih programih, ki se na visokih šolah izvajajo v nemškem jeziku.

Študij zahteva širok spekter jezikovnega znanja – poslušanje predavanj, branje strokovnih besedil, ustno in pisno predstavljanje svojih spoznanj, aktivno razpravljanje, pisanje testov in domačih nalog. In prav vso to jezikovno znanje pokažete z uspešno opravljenim izpitom telc “Deutsch C1 Hochschule”.