Jezikovni certifikat izkazuje vašo kompetenco komuniciranja v tujem jeziku in vam pomaga pri osebnem napredovanju in napredovanju v karieri.

V večkulturnih prostorih je večjezičnost postala vsakdanjost. Če danes želimo biti mednarodno mobilni in aktivni v mednarodnih okoljih, moramo velikokrat svoje znanje tujega jezika nadgrajevati in ga pogosto imeti tudi dokazanega z mednarodno veljavnim certifikatom.

Za te nove potrebe odraslih se je uveljavilo več ponudnikov jezikovnih certifikatov oziroma diplom. Za nemški jezik imate na voljo naslednje jezikovne certifikate ali diplome: TELC, DSD („Deutches Sprachdiplom“), Goethe certifikat, TestDaF („Test Deutsch als Fremdsprache“) in DSH („Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“). Skupno jim je, da pri merjenju znanja jezika izhajajo iz meril, ki jih predlaga dokument Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO). Drugače povedano, s takšnim certifikatom oziroma diplomo je vaše znanje jezika umeščeno v eno izmed šestih ravni: 

  • osnovni uporabnik (A1 in A2), 
  • samostojni uporabnik (B1 in B2),
  • učinkoviti uporabnik (C1 in C2), 

glede na vaše sposobnosti uporabe jezika v treh jezikovnih dejavnostih:

  • sprejemanje (poslušanje in branje),
  • tvorjenje (govorjenje in pisanje),
  • interakcijo (govorno in pisano).

Kaj je jezikovni certifikat telc?

Telc je kratica za Evrospke jezikovne certifikate (” The European Language Certificates – die Europäischen Sprachenzertifikate”). Jezikovni certifikat telc vam služi kot mednarodno priznano dokazilo o vašem znanju tujega jezika. 

Prednost izpitov telc je, da jih lahko opravljate vsak mesec. Tudi v Ljubljani.

Za nemški jezik vam TELC nudi:

  • 23 različnih izpitov; pregled in strukturo vsakega izpita najdete na spletni strani telc.
  • na vseh, šestih jezikovnih stopnjah od A1 do C2.
  • splošne in strokovne izpite.

Za koga je splošni jezikovni izpit telc?

Potrditev za vas same, motivacija in veselje pri učenju.

S splošnim jezikovnim certifikatom telc izkazujete znanje tujega jezika v vsakdanjih situacijah, kot je potovanje, prosti čas in poklic. Če se odločite učiti tuji jezik s ciljem narediti izpit telc, pristopate k učenju z jasno postavljenim ciljem in časovnim okvirom. Tudi zato se učite intenzivnejše in uspešnost učenja imate na koncu dokazano. To vas motivira in spodbuja! 

Splošni certifikat telc lahko vedno priložite k svojemu žviljenjepisu, saj je za delodajalce jasno, mednarodno primerljivo dokazilo o ravni vašega znanja tujega jezika.